הסעת קבוצות

לחברת אמינות בשירות צי רכבים מסוגים שונים , העומדים בתקני בטיחות מחמירים ומותאמים לקבוצות אנשים בגדלים שונים ומעניקה התאמה מרבית לכל צרכיה של הקבוצה.